APK

APK reminder

Onze voorraad

Plan uw afspraak in

Contact pagina

Autobedrijf J.C. van Roekel Ede voor onderhoud reparatie apk van uw auto

Me

t de P

ec

hhulp v

an Bosc

h Car Ser

vice w

or

dt bi

j pec

h alles goed en snel v

oor u

ger

egeld. U

k

unt

de P

ec

hhulp af

sluit

en

bi

j he

t

per

iodiek

e

onder

houd v

an

uw aut

o of bi

j de aank

oop v

an een occasion. Omdat wi

j bi

j he

t onder

houd v

an uw aut

o gar

ant s

t

aan v

oor de kw

alit

eit v

an

ons w

er

k

, bli

jf

t uw aut

o in t

opconditie. Hier

door is de k

ans klein dat u me

t pec

h k

omt t

e s

t

aan. Daar

om be

t

aalt u v

oor de P

ec

hhulp v

an

Bosc

h Car Ser

vice he

t sc

her

ps

t

e t

ar

ief. Bi

j Bosc

h Car Ser

vice r

egelt u alles v

oor uw aut

o heel gemakk

eli

jk op één adr

es!

Snel w

eer op w

eg me

t Bosch Car Service P

ec

hhulp

De v

oor

delen:

P

ec

hhulp in N

eder

land of Eur

opa, inclusief w

oon

plaatsdekking

W

i

j helpen u 24 uur per dag, 7 dagen per w

eek

Indien mogeli

jk t

er plekk

e r

epar

atie v

an uw aut

o

R

epatr

iër

ing v

an uw aut

o, inzitt

enden en bagage als r

epar

atie t

er plekk

e nie

t

 ka

n

V

er

v

angend v

er

v

oer s

t

aat desge

w

ens

t v

oor u klaar

V

er

goeding v

an v

erbli

jf

sk

os

t

en is, indien nodig, inbegr

epen

Uitbr eiding mogeli jk me t : - Uitgebr eide v er v angend v er v oer - P ec hhulp v oor uw car a v an, v ouww agen of bagage w agen

Dekking in Nederland

0 t/m 9 jaar € 31,50 10+ € 57,50 Standaard: Dekking bij eigen gebreken Woonplaatsservice Vervangend vervoer, 2 dagen klasse B

Dekking in Europa

0 t/m 9 jaar € 41,75 10+ € 76,50  Standaard: Dekking bij eigen gebreken Woonplaatsservice Vervangend vervoer in Europa, 4 dagen klasse B Optioneel: Uitgebreid vervangend vervoer in EU, 30 dagen + gelijkwaardig vervoer 0 t/m 9 jaar € 54,00 10+ € 89,00 Aanhangwagen en caravan (alleen bij uitgebreid vervangend vervoer) 0 t/m 9 jaar € 69,50 10+ € 105,00
info@autoroekel.nl
0318-637072
Facebook
Elleboog 6  6713 KP  Ede
Copyright © 2017 Autobedrijf J.C. van Roekel
Autobedrijf J.C. van Roekel Ede voor onderhoud reparatie apk van uw auto
Wij doen alles voor uw auto
Autobedrijf J.C. van Roekel Ede voor onderhoud reparatie apk van uw auto
Me t de P ec hhulp v an Bosc h Car Ser vice w or dt bi j pec h alles goed en snel v oor u ger egeld. U k unt de P ec hhulp af sluit en bi j he t per iodiek e onder houd v an uw aut o of bi j de aank oop v an een occasion. Omdat wi j bi j he t onder houd v an uw aut o gar ant s t aan v oor de kw alit eit v an ons w er k , bli jf t uw aut o in t opconditie. Hier door is de k ans klein dat u me t pec h k omt t e s t aan. Daar om be t aalt u v oor de P ec hhulp v an Bosc h Car Ser vice he t sc her ps t e t ar ief. Bi j Bosc h Car Ser vice r egelt u alles v oor uw aut o heel gemakk eli jk op één adr es!

Bosch Car Service P

ec

hhulp

De v oor delen:

P

ec

hhulp in N

eder

land of Eur

opa, incl. w

oon

plaatsdekking

W

i

j helpen u 24 uur per dag, 7 dagen per w

eek

Indien mogeli

jk t

er plekk

e r

epar

atie v

an uw aut

o

R

epatr

iër

ing v

an uw aut

o, inzitt

enden en bagage als

r

epar

atie t

er plekk

e nie

t

 ka

n

V

er

v

angend v

er

v

oer s

t

aat desge

w

ens

t v

oor u klaar

V

er

goeding v

an v

erbli

jf

sk

os

t

en is, indien nodig, inbegr

epen 

Uitbr eiding mogeli jk me t : - Uitgebr eide v er v angend v er v oer - P ec hhulp v oor uw car a v an, v ouww agen of bagage w agen

Dekking in Nederland

0 t/m 9 jaar € 31,50 10+ € 57,50 Standaard: Dekking bij eigen gebreken Woonplaatsservice Vervangend vervoer, 2 dagen klasse B

Dekking in Europa

0 t/m 9 jaar € 41,75 10+ € 76,50 Standaard: Dekking bij eigen gebreken Woonplaatsservice Vervangend vervoer in Europa, 4 dagen klasse B Optioneel: Uitgebreid vervangend vervoer in EU, 30 dagen + gelijkwaardig vervoer 0 t/m 9 jaar € 54,00 10+ € 89,00 Aanhangwagen en caravan (alleen bij uitgebreid vervangend vervoer) 0 t/m 9 jaar € 69,50 10+ € 105,00
info@autoroekel.nl
0318-637072
Facebook
Elleboog 6  6713 KP  Ede
Copyright © 2017 Autobedrijf J.C. van Roekel
Autobedrijf J.C. van Roekel Ede voor onderhoud reparatie apk van uw auto
Wij doen alles voor uw auto
APK

APK reminder

Onze voorraad

Bel ons

Contact pagina

Bezoek ons op Google+